هواپیما

مقدمه


هواپیما های رادیو کنترل یکی از مفرح ترین وهیجان انگیز ترین تفریحات به شمار می اید.ولی کمی پر هزینه است. هواپیما های رادیو کنترل دنیای گسترده ای دارد.هم از نظر شکل و مدل و هم از نظر اندازه که شما مینوانید باتوجه به سلیقیتان یکی از ان هارا بخرید برای پرواز ان باید به محل حای مخصوصی(که اکثرا باند هواپیما های سم پاشی است) ان را به پرواز دربیاورید.اما قبل از ان باید یک سری اموزش ببینید. شما می توانید هواپیمای رادیو کنترل رادر خانه هم بسازید. البته این کار هم نیاز به یک سری اموزش دارد. شما البته چی زی که من فراموش کرده ام که بگویم این است که قبل از اینکه پایتان را روی باند بگزارید باید باشبیه ستز مخصوص هواپیمای  رادیو کنرل حد اقل روزی یک ساعت تمرین کنید تا اماده یاشید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ساعت 18:0  توسط آرین سید معلمی  | 

انواع هواپیما از نظر کنترل

1-هواپیمای مدل رادیو کنترل(RCA):هواپیما های هستند که توسط فرستنده و گیرنده رادیوکنترل هدایت می شود.

2-هواپیما های کنترل لاین(CLA):هواپیما های هستند که باکابل ارطباتی به هم متصل اند این نوع هواپیما ها اکثرا برای اموزش استفاده می شوند.

3-هواپیما های مدل پرواز ازاد(FFA):هواپیما های هستند که زمانی که به پرواز در می ایند مانند  گلیدر ها و هواپیما های موتور کشی به صورت ازادانه در هوا پرواز می کنند.


+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:37  توسط آرین سید معلمی  | 

انوع کیت های ساخت هواپیمای رادیو کنترل

1-RTF:کیت های هستند که تمام قطعات لازم بروی ان نسب شده و اماده پرواز است.در این کیت ها باک سوخت ،لینک های ارطباتی،ریسیور،سرو، چرخ هاو... بروی ان نصب شده. خریدار می تواند در مدتی کم تر  از یک ربع ان را اماده پرواز کند.

2-ARF:کیت های هستند که کاملا اماده نیستند  شما با توجه به تجربه منتاژ کیت از 1روز تا یک هفته زمان برای مونتاژ ان نیاز دارید.

3-KIT:این کیت ها را باید خودتان باتوجه به نقشه و مواد مورد نظر ان ها را بسازید. این مجوعه ها شامل چوب بالسا،چوب سه لا،و نقشه است. اکثر مواد و نقشه این کیت ها را باید خودتان باتوجه به میزان مورد نیاز تهیه کنید.در واقع فقط اسم ان کیت است و شما باید خودتان مواد ان را به صورت ازاد تهیه کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:35  توسط آرین سید معلمی  | 

انواع هواپیما از نظر نوع پرواز

1-هواپیمای اموزشی(TA):این هواپیما به عنوان اولین هواپیما باری یک فرد مبتدی مورد استفاده قرار میگیرد. این هواپیما برای افاد مبتدی طراحی شده است. این بهترین هواپیما برای شروع پرواز است.اساسا در این نوع هواپیما ها از موتور های با سایز25الی60 استفاده می شود.و کثرا بال رو هستند تعادل ان در هوا بسیار خوب است و از سرعت کمی بخوردارند  تا فرد بتواند  ان را کاملا کنترل کند. ودر صورت بروز اشتباه در حین پرواز زمان عکس العمل بالی دارد و یک چرخ در جلوی دماغه ودو چرخ در زیر بدنه دارد وبه علت سانحه های زیاد ارزان و مستحکم ساخته می شوند.لبته این روزه از دو هواپیمای بال ور(اکثرا مدل دل خاه)و با کنرل لاین استفاده میشود که یک رادیو دست فرد مبتذیو یک رادیو در دست استاد پرواز است وزمانی که فرد دچار مشکل می شو استاد اشتباه ان راتصحیح می کند.

2-هواپیما اکروباتیک اموزیشی(TAa):این هواپیما به عنوان دومین هواپیما به فرد مبتدی پیشنهاد می شود.این هواپیما نیز دارای همان قابلیت هواپیمای اموزشی است.و هم می تواند مانور های امروباتیک ساده مانند لوپ،رول،اینورتو...راانجام دهد.

3-هواپیما های اکروبات(AA):اساسا مخصوص حرکات نمایشی و مانور های اکروباتیک ساخته شده.هواپیما های اکروبات به گروه زیر تقسیم می شود:

الف)اسپورت اکروباتیک(ACROBAT):اساسادارای نسبت قدرت موتور بالا نسبت به وزن است تا سرعت بالای تولید کنند. ایروفیل متقارن دارند،بال تپ یاتیکنس یا اسپرت دارند. بال ان مستقیم است ویا بال وسط است یا بال زیر برای سرع بیشتر بدنه این هواپیما ها کمی بزرگ است.

ب)هواپیما های اکروباتیک- پترن(PATTERN):ای نوع هواپیما ها دارای بدنه باریک وکشیدهودم بلند برای هاور دارند ضخامت بال ان کم است.پس پسای کمی تولید می کنند. بال ان تپ تیکنس است. عکس العم بسیاربالای دارند.فرماندهی ان بالاست.

ج)هواپیما های تریدی اکروبات(T3A):سرعت مانور بسیار بسیار بالای دارند. بدنه هواپیما طیقه ای است.بر خلاف بقیه هواپیما های اکروباتیک دیگر که سرعت بالیی دارند این نوع هواپیما  سرعت پایینی دارد ولی قدرت موتور بالیی دارد. ایروفیل ان متقارن است. بال ان نازک وقیمت ان بالاست .

4-هواپیما های مقیاسی( SCAIL):هواپیما های هستند که طبق یک هواپیمای واقعی مانند سسنا F14و... ساخته می شوند  البته تمامی شکل جزیات طبق مقیاس ساخته شده.

5-هواپیما های نیم مقیاسی(SS):هواپیما های هستند که برخی از جزیات مانند ایروفیل دست کاری می شود تا پرواز ان درابعاد مختلف درست شود.

6-هواپیما های گلایدر(GLIDER):این نوع هواپیما ها به دودسته کلی تقسیم می شود.

الف)هواپیما های گلایدر بدون کنترل و موتور:همان طور که خواندیدتنها بد به کنترل و پرواز ان کمک می کند.این کار با کمک سیم مانند باد بادک صورت می پزیرد.مانند هواپیما های دست پرتاب.

ب)هواپیمای گلایدر موتور موتور دار:داری موتور الکتریکی برای تیک اف هستند.

7-هواپیما های پارک فلای(PARKFLYERS): ای نوع هواپیما ها از موتور الکتریکی استفاده می کنند و بدنه فومی دارن پس شما می توانید ان ها را در پارک ها به پرواز دراورید برای همین به ان پرواز در پارک می گویند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:34  توسط آرین سید معلمی  | 

انواع هواپیما از نظر نوع موتور

1-هواپیما با موتور پیستونی(PEA):هواپیما های مدلی هستند که که از موتور های پیستونی نوع دوزمانه،چهارزمانه(که سوخت ان ها بنزین یا روغن کرچک والکل است )طرز کار مموتورچهار زمتنه مانند موتور ماشین است. 

2-هماپیما  با موتور لاکتریکی(EA):هواپیما هایی هستند که از موتور های الکتریکی BRUSHیاBRUSHLESSاستفاده می کنند.

3- هواپیما با موتور داکتد فن(DFA):هواپیماهای هستند کهکه از متور داکتد فن استفاده می کنند.(موتور داکتد فن به موتورپیستونی یا الکتریکی گفته می شود که به جای ملخ ازفن استفاده می کند ودر یک مجموعه استوانه ای ش کل قراردارد و به جای موتور جت استفاده می شود.

4-هواپیما با موتور جت(jA):هواپیما های هستند که از موتور های جت استفاده می کنند.(میتی جت)

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:33  توسط آرین سید معلمی  | 

هواپیما از نظر تعداد موتور

1-تک موتوره

2-دوموتوره

3-سه موتوره

4-چهارموتوره

5-چند موتوره:اینوع هواپیما ها از چهار تا به بالا موتور دارد مانند هواپیمای اسکیل: B-52،انتونوف و...

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:32  توسط آرین سید معلمی  | 

مشحصات ملخ

1-قطر:زمانی که ملخ می چرخد دایره ای اجاد می کند.به قطر ابن دایره قطر ملخ  می گویند.این قطر برای ملخ های دوپره وسه پره وغیره فرقی نمی کند.

2-گام :مسافتی را که هواپیما با یک دور کامل ملخ طی می کند گام گفته می شود.

مثال:زمانی که میگویم ملخ11/6منظور این است که ملخ 11اینچ طول دارد و6اینچ هم گام ان است.

خواص ملخ گام بلند:1-سرعت زیاد2-صعودضعیف3-شتاب کم4-سخت شدن فرود به دلیل  سرعت بالا

خواص ملخ گام کوتاه:1-سرعت کم پرواز2-شتاب خوب3-صعود خوب4-لندنگ خوب به علت صورعت پایین

شکل ملخ:ملخ های پهن اساسا برای موتور های 4زمانه بادور موتور پایین به کار میروند.

ملخ های با تیغه باریک در موتور های 2 زمانه با دور موتور بالا به کار میروند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 20:34  توسط آرین سید معلمی  | 

ملخ هواپیما از نظر نوع

1- پوشر:ملخی است که گام ان معکوس می شود.

2-واید: ملخی است که از حالت معمولی کمی پهن تر است.

4- جمع شو:ملخ های هستند که جمع می شوند و زمانی که موتور روشن است وگریز از مرکز ایجاد می کنباز می شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:49  توسط آرین سید معلمی  | 

ملخ هواپیما از نظر جنس

1-چوبی:از چوب درخت افرا،چنار یابالساساخته میشوند.این نوع ملخ دربابر صدمه و ضربهزود می شکنند.ام کارای بالایی دارند.

2-نایلونی: ملخ های ناکار امد وضعیفی هستند. امکان شکستن در هوارادارند.معمولا برای موتور های الکتریکی ضعیف و درسایز کوچک استفاده می شود.

3-فایبرگلاس و رشته نایلونی:ملخ های سنگین و پر دوامی هستند ولی با کارای کم تر از ملخ چوبی و فیبر کربن است.

4-فایبر گلاس:از سمق فایبر گلاس استفاده می شود سمق مایع را در قالب ملخ می ریزند.

5-فیبرکربن: ملخ های خیلی سخت و خیلی گرانی هستند و اساسا برای موتور های بزرگ مورد استفاده قرار می گی رد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:24  توسط آرین سید معلمی  | 

عنواع هواپیما از نظر نوع بال

خود بال نیز از نظر شکل بسیار متفاوت است مثال بال تدلتا شکل در هواپیمای میراژو..
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:23  توسط آرین سید معلمی  | 

مطالب قدیمی‌تر